Hvad skal man gøre med farligt affald?

16 marts 2022 Steffen Hansen

advertorial

Farligt affald omhandler produkter der udgiver farlige egenskaber på grund af indholdet af diverse kemiske stoffer. Det kan for eksempel være affald som kan være sundhedsskadeligt, brandfarlig, skadeligt for miljøet eller blot giftigt.

Alt afskaffelse af farlig affald skal anmeldes til miljøstyrelsen og det skal godkendes hvordan man skaffer sig af med diverse affaldsprodukter. Hvis affaldet er kategoriseret som farligt gods, så skal reglerne også overholdes inden for området. Hvis du ønsker at vide mere omkring hvad du skal gøre med farligt affald, så kan du læse med her.

transport af farligt affald

Hvad skal jeg gøre med farligt affald som virksomhed?

Hvis du er en virksomhed der frembringer meget farligt affald, så skal dette angives til den nærmeste kommune, her skal det være oplyst, hvilken type affald det omhandler, samt mængden, emballagen, sammensætningen og egenskaberne som de forskellige kemikalier har. Alle de virksomheder der frembringer dette farlige affald, skal sikre sig at det farlige affald ikke bliver blandet med andet farlig affald eller fortyndet med eksempelvis vand. Det må heller ikke komme i kontakt med ikke farligt affald.

Du skal altså sørge for at din transport af farligt affald er optimalt, for ikke at komme i klemme med lovens rammer og derved få en bøde eller andet der kan slå dig ud af kurs. Det er meget vigtigt at affaldet er forsvarligt emballeret, mærket og opbevaret så det for eksempelvis ikke forurener jord og grundvand. Der kan være helt særlige regler omkring hvor meget en bestemt virksomhed må opbevare af farligt affald. 

Genanvendeligt affald

Der er meget affald som kan genanvendes og det skal det også hvis det er muligt, derfor skal du undersøge om det farlige affald som du står med, kan være en del af denne genanvendelses kategori. Alt andet som kan genanvendes bør også blive genvandt, det kan være for eksempel – plastik.

Flere Nyheder